счетоводни услуги софия
счетоводно отчитане
Статии свързани със счетоводно отчитане

В член 247а от Търговския закон има изискване, което, ако не бъде спазено, не следва да се начисляват и изплащат дивиденти. Как да се установи наличието на това изискване и какви са счетоводните записвания за начисляване и изплащане на дивидентите?

продължава>  
 В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., посочва как се отразяват счетоводно кредитните известия. Най-бързият и непретенциозен начин е, като се ползва способът на червеното сторно. Когато кредитното известие се издава в година, следваща годината на издаване на фактурата, този способ не винаги е приложим.
продължава>  

 В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира правните аспекти при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ.
    Хипотезата е уредена в чл. 15, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ). Според него: “Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите”.

продължава>  
В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводните проблеми в дружеството купувач при отчитане на продажба на ЕООД на друго физическо лице.
ЕООД на купувача следва да се третира като новосъздадено дружество негова собственост. Въпреки че с същото дружество, със същите активи и пасиви, но вече има друг собственик.

продължава>  

счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics